28 Şubat 2010 Pazar

İş Bankası Koleksiyonu, Türk Resim Sanatının Tarihini Yansıtıyor


Türkiye İş Bankası, 800'e yakın sanatçının, 2000'den fazla eserinin yer aldığı koleksiyonu ile Türkiye'nin en önemli sanat eserleri koleksiyonlarından birine sahip.

Türk resim sanatının kronolojik akışı içerisinde ortaya çıkan dönemleri ve bu dönemlerin ustalarının yapıtlarını içeren bu zengin koleksiyon, resim tarihimizin özetini sunuyor. Koleksiyonda 19. yüzyılın ikinci yarısından günümüze dek uzanan geniş bir döneme ait 2000'den fazla eser yer alıyor.

Şeker Ahmet Paşa, Hüseyin Zekai Paşa, Şeref Akdik, Vecih Bereketoğlu, Şeref Bigalı, İbrahim Çallı, Feyhaman Duran, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Nüzhet İslimyeli, Hikmet Onat, İbrahim Safi gibi Türk sanat tarihinin önemli isimlerinin eserlerinin yer aldığı İş Bankası sanat eserleri koleksiyonu, Türk resim sanatının gelişim çizgisini ve geçirdiği sanatsal evrelerini tanımak anlamında benzersiz niteliğe sahip.

Koleksiyonda aynı zamanda İnas Sanayi-i Nefise'nin ilk mezunları olan kadın sanatçılar da yer alıyor. Nonfigüratif resimlerin ustalarının birleştiği Yeniler Grubu, 1950 yıllarında kurulan, Orhan Peker, Leyla Gamsız Sarptürk, Mehmet Pesen, Fikret Otyam, Osman Zeki Oral ve Turan Erol'dan oluşan ve On'lar Grubu çerçevesinde toplanan sanatçılar da bu özel koleksiyonda bir arada bulunuyor. Cevdet Bilgişin, Kenan Tezcan, Naci Kalmukoğlu, Pertev Boyar, Cevat Erkul, Adil Doğançay, Celal Uzel, Selehattin Teoman, Mustafa Turgut Tokat, Ayetullah Sümer gibi eski ustalar bu eşsiz koleksiyonda yer alıyor.

Hamit Görele, Adnan Varınca, Şefik Bursalı, Ziya Keseroğlu, Nejat Melih Devrim, Hakkı Anlı, Eren Eyüboğlu, Arif Kaptan, İlhami Demirci, İbrahim Balaban, Neşet Günal, Adnan Çoker, Saim Özeren, Seyfi Toray, Saip Tuna, Sami Lim, Nurettin Ergüven, Ferit Apa, Nusret Karaca, Hulusi Mercan, İsmail Altınok, Kristin Salari, Naile Akıncı, Kayıhan Keskinok, Şeref Bigalı, Nihat Akyunak, Cemal Güvenç, Adnan Turani, Tülin Onat, Halil Akdeniz, Gökhan Anlağan, Bedri Baykam koleksiyona değer katan diğer önemli sanatçılardan. Ayrıca özgün naif yorumları ile Turgut Zaim, İ. Cemal Karaburçak, Fahir Aksoy, Nadide Akdeniz ve Yalçın Gökçebağ da koleksiyonda yer alıyor.

Türkiye İş Bankası resim koleksiyonunun ilk adımları, Türkiye'de koleksiyon yapma bilincinin oluşmadığı bir dönemde, ekonomik kalkınmanın gerçekleşmeye başladığı 1940'lı yılların başında atıldı. 1939 yılında Atatürk'ün isteği üzerine düzenlenen Devlet Resim ve Heykel Sergileri, özgün Türk sanatının temellerinin atıldığı ilk etkinliklerdi. Aynı bilinçle hareket eden Türkiye İş Bankası, 1940 yılında açılan 2. Devlet Resim ve Heykel Sergisi'nden resim satın alarak sanat eserleri koleksiyonu oluşturmaya başladı. Genel Müdür Yardımcısı Saim Aybar'ın desteğiyle gerçekleşen bu girişimle, Hikmet Onat'ın "Ortaköy Manzarası", Şevket Dağ'ın "Rüstem Paşa Camii İçi" ve Vecihi Bereketoğlu'nun "Kayık ve Evleri" adlı eserleri koleksiyonun ilk resimleri oldu. Bu şekilde başlayan girişim, döneminin çok ötesinde bir yaklaşım göstererek ülkemizdeki koleksiyonculuğun da temellerini attı.

İzleyen dönemlerde, Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği, D Grubu gibi oluşumlar ile Halkevleri ve Yurt Sergileri gibi dönemin önemli sanat olaylarını takip eden Banka yetkilileri sanat eserleri koleksiyonunun zenginleştirilmesini sağladı.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder